Organisatie

De Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam is opgericht d.d. 4 september 1987 en is gevestigd in Rotterdam.

Doel

Doel van de Stichting is het bevorderen van de roeisloepwedstrijdsport, het daartoe organiseren van nationale en internationale Roeisloepwedstrijden in het Rijnmondgebied

Financiƫn

De Stichting wil het doel bereiken door het verkrijgen van financiƫle steun, van sponsorbijdragen, giften, legaten en diverse baten.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat tenminste uit drie leden en wordt gevormd door representatieve vertegenwoordigers van de bij activiteiten van de stichting betrokken groepen.