Inschrijfreglement

 1. Door in te schrijven voor de Maasrace verklaren de deelnemers akkoord te gaan met dit inschrijfreglement en het wedstrijdreglement.
 2. Inschrijving kan uitsluitend via de website van de Maasrace, www.maasrace.com. Bij de inschrijving is het verplicht om de naam van de contactpersoon met adresgegevens en e-mailadres in te vullen.
  Een week voor de aanvang van de wedstrijd wordt de startlijst opgemaakt en wordt de inschrijving gesloten. 0ok de roeiersmaaltijden dienen op dat moment besteld te zijn.
 3. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld ontvangen is op de rekening van de Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam met vermelding van de naam van de sloep.
 4. Het inschrijfgeld, inclusief het geld voor de eventueel bestelde roeiersmaaltijden, dient 1 week voor de aanvang van de wedstrijd ontvangen te zijn op rekening van de Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam.
 5. Indien aan het bovenstaande in 3 en 4 niet is voldaan, zal het team van de inschrijvingslijst gehaald worden en vervalt het recht op deelname aan de wedstrijd.
 6. Indien een team dat heeft ingeschreven door overmacht verhinderd is om aan de wedstrijd deel te nemen, dient dat zo snel mogelijk doorgegeven te worden op het
  e-mail adres van de Maasrace, info@maasrace.com, met opgave van redenen. Alleen opzeggingen via dit e-mail adres zullen in behandeling worden genomen.
 7. Bij opzegging van deelname, tot 2 weken voor aanvang van de wedstrijd, zal restitutie van het inschrijfgeld, inclusief het eventueel betaalde geld voor de roeiersmaaltijden, plaatsvinden.
 8. Bij opzegging van deelname na twee weken voor aanvang van de wedstrijd zal het bestuur van de Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam bepalen of er restitutie van het inschrijfgeld kan plaatsvinden. Het bestuur zal hierbij de reden van verhindering beoordelen en aan de hand daarvan besluiten.
 9. Indien er na inschrijving in het geheel niet is afgezegd, is restitutie van het inschrijfgeld, inclusief het eventueel betaalde geld voor de roeiersmaaltijden, niet mogelijk.
 10. Indien er na inschrijving geen inschrijfgeld betaald is en er ook niet is afgezegd zal het betreffende team alsnog het inschrijfgeld, inclusief het geld voor bestelde roeiersmaaltijden, dienen te betalen. Bij in gebreke blijven, zal als sanctie hierop, het betreffende team het daarop volgende jaar worden uitgesloten van deelname aan de Maasrace. Wordt het inschrijfgeld niet alsnog betaald, dan wordt het betreffende team de drie daarop volgende edities van de Maasrace uitgesloten van deelname